ETAPELE UNUI PROIECT DIDACTIC DE SUCCES

ETAPELE REALIZĂRII UNUI PROIECT DIDACTIC DE SUCCES

 

În realizarea proiectării procesului didactic trebuie urmărit un anumit algoritm, o succesiune de operații care se desfășoară într-o anumită ordine strictă:

  1. Stabilirea clară a obiectivelor operaționale, profesorul realizând următoarele operații:

–          stabilește ceea ce trebuie să știe și/sau să facă elevul la sfârșitul activității didactice;

–          compară ceea ce își propune să realizeze cu programa școlară, precizând performanțele minime așteptate;

–          apreciază dacă obiectivele pot fi atinse în timpul disponibil.

  1. Analiza resurselor:

–          selecționarea conținutului activității (cunoștințe, deprinderi, abilități, priceperi, capacități, atitudini etc.);

–          analiza resurselor umane (nivelul de pregătire al elevilor, capacitatea lor de învățare, motivația învățării);

–          analiza resurselor materiale ( în cazul orelor de laborator, se verifică existența substanțelor chimice, ustensilele de laborator;  de asemenea, se elaborează fișe de activitate)

  1. Elaborarea strategiilor didactice:

–          alegerea metodelor și procedeelor de învățământ;

–          selectarea materialelor didactice necesare;

–          alegerea mijloacelor tehnice de învățământ (atunci când materialele dedactice presupun utilizarea lor);

–          stabilirea celei mai potrivite combinații dintre metodele și mijloacele didactice și imaginarea unor situații de învățare care să asigure atingerea obiectivelor propuse la un nivel de performanță cât mai înalt cu majoritatea elevilor.

  1. Evaluarea:

–          stabilirea formelor, metodelor și a instrumentelor prin care profesorul va putea constata dacă ceea ce și-a propus s-a realizat și în ce măsură.